Rapporter 2018

Ett gult flerfamiljshus i  trev åningar med ljusbrunt tak.

Rapporter från 2018. Rapporterna öppnas i nya flikar och är i PDF-format.

2. Billeberga kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Billeberga kyrkogård.PDF (pdf, 7.5 MB)

3. Tirup kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Tirup kyrkogård.PDF (pdf, 4.3 MB)

5. Konsul Perssons villa

Antikvarisk medverkan vid invändig renovering.PDF (pdf, 12.4 MB)

8. Ignaberga gamla kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Ingaberga gamla kyrkogård.PDF (pdf, 5.6 MB)

9. Ignaberga nya kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Ingaberga nya kyrkogård.PDF (pdf, 4.6 MB)

11. Bergengrenska trädgården

Antikvarisk medverkan vid utvecklings- och upprustningsåtgärder.PDF (pdf, 3.9 MB)

13. Ballingstorpsgården

17. Östra Hoby kyrkogård

Del 2 – Trädvårdsplan för Östra Hoby Kyrkogård.PDF (pdf, 6.5 MB)

19. Burlövs prästgård

Antikvarisk medverkan vid byte av port och dörrar.PDF (pdf, 1.7 MB)

23. Fjärestad kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Fjärestad kyrkogård.PDF (pdf, 8.4 MB)

24. Glumlövs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Glumslövs kyrkogård.PDF (pdf, 7.1 MB)

25. Mölleberga kyrkogård

Del 2 – Trädvårdsplan för Mölleberga kyrkogård.PDF (pdf, 4.3 MB)

31. Köpmannen 4, Hässleholm – "TELE"

Antikvarisk förundersökning av gamla Televerket.PDF (pdf, 2 MB)

34. Knästorp kyrkogård

Del 2 – Trädvårdsplan för Knästorp kyrkogård.PDF (pdf, 4.1 MB)

37. Stiby kyrkogård

Del 2 – Trädvårdsplan för Stiby kyrkogård.PDF (pdf, 5.4 MB)

39. Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift

47. Lokstallar och vattentorn – Kristianstad

Antikvarisk förundersökning av Lokstallet 4:1.PDF (pdf, 3.3 MB)

48. Kyrkogården i Hörröd

Antikvarisk medverkan vid omläggning av kyrkogårdsmur.PDF (pdf, 2.9 MB)

52. Vikingsbergs villa

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering.PDF (pdf, 1.8 MB)

54. Norra Mellby skol- och fattighus

Antikvarisk medverkan vid underhållsåtgärder.PDF (pdf, 2 MB)

57. Nämndemansgården – Ven

Antikvarisk medverkan vid installation av luftvärmepump.PDF (pdf, 905.5 kB)

61. Vattenpaviljongen Ramlösa Brunn

Antikvarisk medverkan vid tak- och fasadrenovering.PDF (pdf, 7.5 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se