Folk & rövare i Åhus stad

Med Åhus som utgångspunkt får eleverna en personlig upplevelse och känsla för det medeltida samhället. Varje elev tilldelas en identitet, som hon eller han måste förhålla sig till.

Efter en introduktion på Åhus museum ger sig klassen, med ledsagare, ut på en stadsvandring där de måste ta ställning till hur de ska agera utifrån sin roll och det uppdrag som ska klaras av. Vem bestämmer, vem arbetar, vem får vistas var?

Avslutning med reflektion kring hur samhället har förändrats, mänskliga rättigheter, lika värde, demokrati mm. Koppling till vårt samhälle idag.

Plats

Åhus museum och Åhus stad

Bokning

Via Kulturnyckelns bokningssystem
http://kulturnyckeln.kristianstad.se/events/144länk till annan webbplats

Datum

v18–22, 2020

Tid

Tid: 2 timmar inkl fikapaus, kl 9-11 eller 12-14

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Årskurs fyra i Kristianstads kommun